TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA ARABSKIEGO

WARSZAWA I OKOLICE

tel: 22 112 16 07

O języku arabskim

Jeden z najpopularniejszych języków w Internecie i czwarty w rankingu najtrudniejszych języków na świecie, to właśnie język arabski. Jest to język urzędowy w 24 krajach, a łączna liczba osób mówiących w tym języku, niedługo ‘dobije’ do 300 mln. Język arabski wywodzi się z grupy języków afroazjatyckich, a zawężając tę grupę, jest określany jako język semicki. Arabski to również tzw. ‘lingua franca’, ponieważ jest zaliczany do głównych języków świata, w których porozumiewa się około sześćdziesiąt różnych państw arabskojęzycznych. Pod tym względem język arabski jest na drugim miejscu, w rankingu przygotowanym przez magazyn Newsweek, a wyprzedza go jedynie język angielski, który jest używany w ponad 150 państwach.

Pochodzenie języka arabskiego

Można wyszczególnić trzy okresy, w których kształtował się język arabski: przedklasyczny (od ok. IV-VIII w.), klasyczny (VI-VIII w.), literacki (VIII - teraźniejszość). Język klasyczny jest uważany za najdokładniejszą wersję tego języka, m.in. Koran zapisany jest właśnie w tej wersji językowej. Natomiast wersja literacka jest najczęściej obecna w życiu publicznym. Wszystkie przekazy medialne, polityczne czy edukacyjne (w szkołach) są przekazywane w języku literackim. Znajomość języka literackiego jest oznaką wykształcenia oraz wysokiego statusu społecznego. Jednak jeżeli chcemy mieć swobodę i pewność, że uda nam się porozumieć w języku arabskim, najbezpieczniej jest przyswoić oprócz wersji oficjalnej (języka literackiego), jeden z dialektów. Znajomość zarówno jednego z dialektów oraz języka literackiego, nazywana jest ‘dyglosją’.

Dialekty

Jak w każdym języku wyróżniamy kilka dialektów. W języku arabskim można się spotkać z wieloma jego odmianami, lecz funkcjonuje pięć podstawowych dialektów: północnoafrykański, egipsko-sudański, lewantyński, Półwyspu Irańskiego oraz iracki. Najpopularniejsze i najczęściej spotykane są pierwsze trzy, a wśród nich wyróżnia się pod względem używania dialekt egipsko-sudański.

Arabskie pismo, sposób zapisu, alfabet

Najbardziej charakterystyczne w języku arabskim jest pismo. Główną cechą, która odróżnia ten język od języków europejskich, jest sposób zapisu, a dokładniej rzecz ujmując, stronę od której rozpoczyna się pisanie. W języku arabskim obowiązuje zapis od prawej do lewej strony (czyli odwrotnie niż u nas). Drugą charakterystyczną cechą tego języka jest alfabet, który daleko odbiega swoją formą zapisu od alfabetu łacińskiego, który dla nas, Europejczyków jest dobrze znany. Arabski alfabet składa się z 18 podstawowych liter, które po dodaniu jednej, dwóch, bądź trzech kropek nad daną literą, zmieniają swoje znaczenie, jednocześnie powiększając alfabet o kolejne dziesięć liter. Dodając utworzone w ten sposób litery, otrzymamy łącznie 28 liter alfabetu arabskiego.

Ciekawym zjawiskiem, które obserwujemy w języku arabskim jest także brak zastosowania dużych liter. Wszystkie imiona, nazwiska, czy nazwy własne są zapisywane z małej litery. Nawet imię Mahometa jest zapisane małą literą. Jak widać, nie są stosowane wyjątki, nawet w przypadku największego muzułmańskiego proroka.

Gramatyka

Mogłoby się wydawać, że najtrudniejsza do nauki w języku arabskim jest gramatyka. Jednak nie jest ona tak skomplikowana jak to sobie wyobrażamy. W języku arabskim wyróżniamy zaledwie dwa rodzaje gramatyczne (męski i żeński), dwa czasy (przeszły i teraźniejszy) oraz trzy przypadki (mianownik, dopełniacz i biernik).

Podczas nauki języka arabskiego, można zauważyć pewną prawidłowość, a mianowicie podczas konstruowania zdania należy zwracać uwagę na rdzeń, który składa się z trzech spółgłosek, na których opiera się całe słowo. Znając znaczenie rdzenia, można w łatwy sposób utworzyć pochodne słowa, które pasują do niego pasują, a więc następuje proces słowotwórczy.

Trudność nauki

Mimo tego, że język arabski jest na czwartym miejscu najczęściej używanych języków na świecie i jest również polecany jako język, który warto znać, to jego przyswojenie na poziomie zaawansowanym, zajmie około 2200 godzin. Są to wyniki opublikowane przez amerykański Instytut Spraw Zagranicznych (FSI), który to po przeprowadzeniu licznych badań, przydzielił język arabski do czwartej, ostatniej grupy, w której znajdują się najtrudniejsze języki, pod względem czasu, jaki należy poświęcić na jego naukę.

W Polsce znajomość języka arabskiego jest rzadkością, co można zaobserwować po liczbie tłumaczy przysięgłych, których w Polsce mamy zaledwie 57. Jednak jeśli przyjrzymy się ilości osób, które zostały zaprzysiężone w ciągu ostatnich pięciu lat, to zobaczymy, że ta liczba nie rośnie zbyt szybko, gdyż w tym czasie przybyło tylko sześć osób.

Język arabski jest coraz bardziej rozpowszechniamy i promowany jako ciekawy język, którego znajomość będzie na pewno premiowana przez pracodawcę. W obecnej sytuacji najwięcej pracy w zakresie języka arabskiego mogą mieć tłumacze przysięgli. Przy zaawansowanej znajomości tego języka warto się zastanowić nad podejściem do egzaminu na tłumacza przysięgłego tego języka. Wszystkie informacje o samym egzaminie, ale również o tym jak wygląda cały proces od złożenia podania o wyznaczenie terminu egzaminu, aż po zamówienie pieczęci tłumacza przysięgłego, można znaleźć na naszym blogu w artykule Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka arabskiego

tłumaczenia miw logo
 © 2009-2023, . All Rights Reserved.